Schedule

Anzenkai

meditation network

Schema

 

Umeå

Anzenkai fortsätter att arrangera offentliga meditationer för fred, tillsammans med Svenska kyrkan och Buddhistiska föreningen i Umeå, en gång i månaden under 2016. Glöm inte varma kläder och de kuddar och filtar du behöver. Sprid gärna inbjudan - alla är välkomna!

 

Meditation för fred 2016, onsdagar 12:00-13:00, Rådhustorget, Umeå

13 jan, 3 feb, 30 mar, 27 apr, 25 maj, 15 jun, 13 jul, 10 aug, 7 sep, 12 okt, 16 nov, 14 dec

 

Var god kolla alltid News på den här sidan innan du kommer till en meditationsgrupp, eftersom det händer ibland att vi måste ställa in med kort varsel.

 

 

Schedule

 

Umeå

Anzenkai continues to arrange public meditations for peace, together with the Church of Sweden and the Buddhist Association of Umeå, once every month in 2016. Don't forget warm clothes and the cushions and blankets you need. Please spread the invitation - everyone is welcome!

 

Meditation for Peace 2016, Wednesdays 12:00-13:00, City Square, Umeå

13 Jan, 3 Feb, 30 Mar, 27 Apr, 25 May, 15 Jun, 13 Jul, 10 Aug, 7 Sep, 12 Oct, 16 Nov, 14 Dec

 

Please, always check News on this website before coming to a meditation group, because sometimes it happens that we have to cancel at short notice.