Anzenkai

Med rötter i japansk soto zentradition är Anzenkai ett nätverk för träning i sittande (zazen) och gående (kinhin) meditation, samt lysnnande och delande.

Vi hör hemma i olika religiösa traditioner, eller ingen alls, och vi övar tillsammans som vänner.

With roots in the Japanese Soto Zen tradition, Anzenkai is a network for training sitting (zazen) and walking (kinhin) meditation, as well as listening and sharing.

We belong to different religious traditions, or none at all, and we practice together as friends.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna