Anzenkai

Anzenkai är ett nätverk för träning i zazen, kinhin, lysnnande och delande.

Vi hör hemma i olika religiösa traditioner, eller ingen alls, och vi övar tillsammans som vänner.

Anzenkai is a network for training zazen, kinhin, listening and sharing.

We belong to different religious traditions, or none at all, and we practice together as friends.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna