Historia


På ett sätt är Anzenkai ett möte mellan japansk zenträning och norra Sveriges fjäll och älvar. I juli 2004 gav zenmästaren Gudo Nishijima Roshi traditionell lärarordination (japanska: shiho) till Gustav Ericsson. Med stöd från Nishijima startade Gustav ett meditationsnätverk av vänner, med namnet Anzenkai, baserat i Umeå.


Anzenkai-kalligrafin gjordes av Nishijima Rohi i Tokyo 2007, och vår första retreat (sesshin) hölls 2009 på Holmön, utanför Umeå.


2015 gav Gustav ut en bok som heter My Christian Journey with Zen, där han minns sin zenlärare och delar glimtar och reflektioner från Anzenkais bakgrund och början. Den finns tillgänglig i pappers- och digital form genom Amazon och andra nätbokhandlare.


In a sense, Anzenkai is a meeting of Japanese Zen training with the mountains and rivers of northern Sweden. In July 2004, Zen Master Gudo Nishijima Roshi gave traditional teacher ordination (Japanese: shiho) to Gustav Ericsson. With support from Nishijima, Gustav started a meditation network of friends, called Anzenkai, based in Umeå, Sweden.


The Anzenkai calligraphy was made by Nishijima Roshi in Tokyo, 2007, and our first retreat (sesshin) was held 2009 on the island Holmön, in the north of Sweden.


In 2015, Gustav published a book called My Christian Journey with Zen, where he remembers his Zen teacher and shares glimpses and reflections from the background and beginning of Anzenkai. It’s available in paperback and digital format through Amazon and other online book sellers.